Frågor & Svar

Hur länge kan man använda Otinova?
Otinova skall användas ”periodvis”, d.v.s. under perioder med ökad risk att utveckla hörselgångsinflammation, exempelvis badsemester. Om man inte känner sig påtagligt bättre efter 1-3 dagars behandling bör man uppsöka läkare. Saltutfällning i och kraftig uttorkning av hörselgången kan förekomma vid överdosering och/eller långvarig användning. Använd inte Otinova utan uppehåll under längre tid än 7 dagar.

Kan man använda Otinova under graviditet och amning?
Inga specifika studier på gravida eller ammande kvinnor har genomförts varför försiktighet bör iakttagas. För att vara på den absolut säkra sidan bör man undvika att använda Otinova vid graviditet och amning. Burow's lösning, som Otinova innehåller, har dock använts under lång tid och finns beskriven i farmakopén. Dess användning, effekt och säkerhet finns dokumenterad i flera kliniska studier. Vi känner inte till några rapporter som beskriver biverkningar hos gravida eller ammande kvinnor. Sannolikheten måste därför betraktas som mycket liten att Otinova på något sätt skulle påverka fosterutvecklingen eller gå över i bröstmjölk.

Hur länge räcker en flaska Otinova?
Varje spraydusch innehåller 0.1 ml och en Otinovaflaska räcker således till 150 sprayningar. 

Varför svider det ibland när man sprayar med Otinova?
Otinova är en sur lösning (lågt pH) och kan därför svida om hörselgången är inflammerad och/eller sårig. Svedan brukar försvinna relativt snabbt. Vid kvarstående sveda bör man kontakta öronläkare.

Varför luktar Otinova?
Otinova består av bl.a. ättiksyra vilket ger en karakteristisk doft. Denna lukt brukar dock snabbt försvinna efter behandling.

Hur behandlar man öronen i förebyggande syfte?
Börja använda Otinova omedelbart vid irritation och klåda. Under perioder med ökad risk att utveckla extern otit, exempelvis badsemester, kan man i förebyggande syfte spraya Otinova morgon och kväll.

När avtar symptomen vid behandling med Otinova?
Effekten är oftast relativt snabb men om man inte känner sig påtagligt bättre efter 1-3 dagar bör man söka öronläkare.

Vad är det som ibland kan kännas ”fnasigt” och ”knastrigt” i hörselgången efter Otinovabehandling?
Saltkristaller faller ut när Otinovalösningen torkar. Kristallerna upplevs som lite ”knastriga” men är helt ofarliga. Besvärande saltutfällning i hörselgången kan förekomma vid överdosering och/eller långvarig användning.

Hur skiljer sig Otinova från andra öronprodukter, t.ex. receptbelagda antibiotika/steroid-droppar, ättiksyralösning och alsollösning/alsolsprit?
Otinova är en receptfri adstringerande, antibakteriell och antimykotisk (svampdödande) lösning utan antibiotika. Otinova kan därför ofta ersätta receptbelagda öronpreparat för behandling av hörselgångsinflammation.

Ättiksyra (2% eller 4%) och alsollösning/sprit används ibland vid hörselgångsinflammation i förebyggande och behandlande syfte. Ingen av dess lösningar är dock registrerade vid Läkemedelsverket för denna indikation. Otinova innehåller 8% ättiksyra och ung. 20 gånger mer aluminiumsalter jämfört med ACOs alsollösning/sprit.