Om Amellnova

Amellnova AB är ett medicintekniskt bolag som bl.a. utvecklar och saluför Otinova, profylax och behandling av extern otit. Företagets kvalitetsarbete sker enligt principerna för ISO 13485. Amellnova är f.n. verksamt i Sverige, Norge och Danmark men söker distributörer i övriga Europa.


Amellnova AB
Box 100 36
SE-750 10 Uppsala, Sverige

Tel: +46 18145455
e-mail: info@amellnova.se
(vi svarar alltid inom 1-2 arbetsdagar)

Org. Nr. 556782-9444


Claes 2

Claes Lundberg
CEO, Research and Development
Mobile +46 (0)73-360 1951
claes.lundberg@amellnova.se

Petra van der Zee 4
Petra van der Zee
Senior Sales Representative
Mobile +46 (0)70 716 1814
petra.vanderzee@amellnova.se

MargarethJorvid_8001 jpg

Margareth Jorvid
Regulatory och Quality Assurance

Per Ljungberg (1)

Per Ljungberg
Business Development